Team

Mevrouw G.H.A.M Hurks directeur
Mevrouw mr E.K. Baeten secretaris
De heer J.M.C. van Hoof vastgoedbeheerder
Mevrouw A.J. van der Pluijm secretaresse

Raad van Commissarissen

De heer Th.J.G.M. Hurks voorzitter
De heer F.H.J. Boons  
De heer C.J.J. Halkes